1. Tietosuoja yhdellä silmäyksellä Yleistä
Seuraavassa annamme yleiskatsauksen siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu vieraillessasi verkkosivullamme. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella sinut voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa. Saat tarkempia tietoja tietosuojasta tämän tietosuojaselosteen vastaavasta kohdasta.

Tiedonkeruu verkkosivullamme
Kuka vastaa tiedonkeruusta tällä verkkosivulla?

Tämän verkkosivun tietojen käsittelystä vastaa verkkosivun omistaja. Hänen yhteystietonsa on ilmoitettu tämän verkkosivun julkaisutiedoissa.

Kuinka keräämme tietojasi?

Keräämme tietojasi ensinnäkin kysymällä niitä sinulta. Tällöin voi olla kyse esim. niistä tiedoista, joita annat yhteystietolomakkeella.

Toisia tietoja kerätään automaattisesti verkkosivuvierailun yhteydessä IT-järjestelmiemme avulla. Tällöin kyse on ennen kaikkea teknisistä tiedoista (esim. Internetselain, käyttöjärjestelmä tai sivun latauksen kellonaika). Nämä tiedot kerätään automaattisesti heti saapuessasi verkkosivullemme.

Mihin käytämme tietojasi?

Keräämme osan tiedoista voidaksemme taata verkkosivun ongelmattoman toiminnan. Toisia tietoja voidaan käyttää kuluttajakäyttäytymisesi analysoimiseen.

Mitä oikeuksia sinulla on tietoihisi?

Sinulla on milloin tahansa oikeus saada maksutta tietoja tallennettujen henkilötietojesi lähteestä, vastaanottajasta ja käyttötarkoituksesta. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia näiden tietojen oikaisua, kieltämistä tai hävittämistä. Voit kääntyä näissä ja tietosuoja-asioissa milloin tahansa julkaisutiedoissa ilmoitetun osoitteemme puoleen. Tämän lisäksi sinulla on oikeus valittaa vastaavalle valvontaviranomaiselle.

Lisäksi sinulla on oikeus vaatia tietyissä olosuhteissa henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Löydät yksityiskohtaista tietoa tätä koskien tietosuojaselosteen kohdasta “Oikeus käsittelyn rajoittamiseen”.

Analysointityökalut ja kolmansien palveluntarjoajien työkalut
Vieraillessasi verkkosivuillamme voidaan verkkosivukäyttäytymistäsi analysoida tilastollisesti. Tämä tapahtuu ennen kaikkea evästeiden ja niin sanottujen analysointiohjelmien avulla. Verkkosivukäyttäytymistäsi analysoidaan yleensä anonyymisti, eikä verkkosivukäyttäytymistäsi voida jäljittää takaisin sinuun. Voit kieltää tämän analysoinnin tai estää sen siten, että et käytä tiettyjä työkaluja. Löydät tähän liittyen yksityiskohtaisia tietoja seuraavasta tietosuojaselosteesta.

Voit kieltää tämän analysoinnin. Saat tietoja kieltäytymismahdollisuuksista tässä tietosuojaselosteessa.

2. Yleiset ohjeet ja tietoja velvollisuudesta
Tietosuoja
Näiden sivujen omistaja suhtautuu vakavasti henkilötietojesi suojaamiseen. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuoja-asetusten ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Tätä verkkosivua käyttäessäsi kerätään erilaisia henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella sinut voidaan henkilökohtaisesti tunnistaa. Kerromme tässä tietosuojaselosteessa, mitä tietoja keräämme ja mihin niitä käytämme. Kerromme myös, miten ja mihin tarkoitukseen tämä tapahtuu.

Huomaathan, että Internetissä tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim. viestintä sähköpostin välityksellä) voi olla turvallisuuspuutteita. Aukoton tietojen suojaaminen kolmansilta osapuolilta on mahdotonta.

Vastaava taho
Tämän verkkosivun tietojen käsittelystä vastaava taho on:

mk² marketing & kommunikation gmbh
Oxfordstraße 24
D-53111 Bonn, Saksa

Puh.: +49 (0) 228 94 37 87-0
sähköposti: info@suesskartoffeln-usa.de

Vastaava taho on luonnollinen tai juridinen henkilö, joka päättää henkilötietojen (esim. nimi, sähköpostiosoite tms.) käsittelyn tarkoituksesta ja keinoista yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Tietojen käsittelyn suostumuksen peruuttaminen
Monet tietojen käsittelyprosessit ovat mahdollisia vain nimenomaisella suostumuksellasi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa. Yksinkertainen tiedotus sähköpostitse riittää. Peruuttaminen ei koske peruuttamiseen asti tapahtuneen tiedonkäsittelyn laillisuutta.

Tietojen keruun ja suoramainonnan vastustamisoikeus erityisissä tapauksissa (yleisen tietosuoja-asetuksen artikla 21)
Tietojen käsittelyn tapahtuessa yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 osan 1 litteran e tai f perusteella, on sinulla oikeus milloin tahansa syistä, jotka johtuvat erityisestä tilanteestasi, vastustaa henkilötietojesi käsittelyä; tämä koskee myös näihin määräyksiin perustuvaa profilointia. Löydät kulloisetkin oikeusperustat käsittelylle tästä tietosuojaselosteesta. Esittäessäsi vastalauseen lopetamme henkilötietojesi käsittelyn, ellemme voi todistaa pakottavia suojattavia perusteita käsittelylle, jotka ylittävät etusi, oikeutesi ja vapautesi tai mikäli käsittely tapahtuu oikeusvaateiden esittämistä, tekemistä tai puolustamista varten (vastalause yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 21 osan 1 mukaan).

Mikäli henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia varten, on sinulla oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tällaista mainontaa varten; tämä koskee myös profilointia sikäli, kun sellaista tapahtuu suoramainonnan yhteydessä. Esittäessäsi vastalauseen, lopetamme henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointia varten (vastalause yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 21 osan 2 mukaan).

Valitusoikeus vastaavalle valvontaviranomaiselle
Yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomusten yhteydessä on asianosaisella oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, erityisesti tavanomaisessa oleskelun, työpaikkasi tai oletetun rikkomuspaikan jäsenvaltiossa. Uudet hallinnolliset tai oikeudelliset kanteet eivät vaikuta valitusoikeuteen.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen
Sinulla on oikeus suostumukseen perustuvien tai sopimuksen täyttämiseksi automaattisesti käsiteltyjen tietojen itsellesi tai kolmannelle osapuolelle luovuttamiseen yleisesti koneellisesti luettavissa olevassa muodossa. Sikäli kun vaadit tietojen siirtämistä suoraan toiselle vastuulliselle, tapahtuu tämä ainoastaan, kun se on teknisesti mahdollista.

SSL- tai TLS-salaus
Tämä sivu käyttää turvallisuussyistä ja luottamuksellisten sisältöjen, kuten esimerkiksi sinun sivunkäyttäjänä meille lähettämien tilausten tai kyselyjen siirtämisen suojaamiseksi SSL- tai TLS-salausta. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiterivi muuttuu muodosta “http://” muotoon “https://” ja selainriville ilmestyy lukkosymboli.

SSL- tai TLS-salauksen ollessa aktiivinen, ei siirtämiäsi tietoja voida lukea kolmannen osapuolen toimesta.

Tiedotus, estäminen, hävittäminen ja oikaisu
Sinulla on voimassa olevien lakisääteisten määräysten puitteissa oikeus milloin tahansa oikeus saada maksutta tietoja tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta ja tietojen käsittelystä ja tarvittaessa oikeus näiden tietojen oikaisuun, estämiseen tai hävittämiseen. Voit kääntyä näissä ja henkilötietojasi koskevissa asioissa milloin tahansa julkaisutiedoissa ilmoitetun osoitteemme puoleen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit kääntyä näissä asioissa milloin tahansa julkaisutiedoissa ilmoitetun osoitteemme puoleen. Sinulla on oikeus käsittelyn rajoittamiseen seuraavissa tapauksissa:

Mikäli kiistät tallentamiemme henkilötietojesi oikeellisuuden, tarvitsemme yleensä aikaa tämän tarkastamiseen. Sinulla on oikeus tarkastuksen kestäessä vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Mikäli henkilötietojesi käsittely on tapahtunut/tapahtuu laittomasti, voit vaatia tietojen hävittämisen sijasta tietojen käsittelyn rajoittamista.
Mikäli me emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta sinä tarvitset niitä oikeusperusteiden esittämiseen, puolustamiseen tai vaateisiin, on sinulla oikeus vaatia henkilötietojesi hävittämisen sijasta niiden käsittelyn rajoittamista.
Mikäli olet esittänyt yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 21 osion 1 mukaisen valituksen, on harkiten valittava joko sinun tai meidän etumme mukaisesti. Niin kauan, kuin ei ole vielä päätetty kummanko edut vallitsevat, on sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Mikäli olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, voidaan näitä tietoja – tallentamisesi lisäksi – käsitellä vain suostumuksellasi tai oikeusvaateiden esittämistä, tekemistä tai puolustamista varten tai toisen luonnollisen tai juridisen henkilön oikeuksien suojelemiseksi tai Euroopan unionin tai sen jäsenmaan tärkeää yleistä etua varten.

3. Tiedonkeruu verkkosivullamme
Evästeet
Internetsivut käyttävät osin ns. evästeitä. Ne eivät vahingoita tietokonetta tai sisällä viruksia. Evästeiden tarkoituksena on tehdä tarjonnastamme käyttäjäystävällisempää, tehokkaampaa ja turvallisempaa. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sijoitetaan koneellesi ja jotka selaimesi tallentaa.

Useimmat käyttämistämme evästeistä ovat ns. istuntoevästeitä. Ne poistetaan automaattisesti vierailusi jälkeen. Toiset evästeet pysyvät koneellesi tallennettuina siihen saakka kunnes poistat ne. Nämä evästeet auttavat meitä tunnistamaan selaimesi uudelleen seuraavan vierailusi yhteydessä.

Voit asettaa selaimesi siten, että saat tiedon evästeiden asettamisesta ja voit sallia evästeet yksitellen, estää evästeiden vastaanottamisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti sekä aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen selain suljettaessa. Tämän verkkosivun toiminta voi olla rajoittunutta, kun evästeet on deaktivoitu.

Ne evästeet, jotka ovat välttämättömiä sähköisen viestinnän toteuttamiseksi tai haluamiesi toimintojen (esim. ostoskoritoiminto) saatavuudelle, tallennetaan yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 osion 1 litteran f perusteella. Verkkosivun omistajalla on oikeutettu etu evästeiden tallentamiseksi teknisesti virheettömien ja optimoitujen palveluidensa saatavaksi asettamiseen. Sikäli kun tallennetaan muita evästeitä (esim. esim. evästeet verkkosivukäyttäytymisesi analysoimiseen), käsitellään näitä erikseen tässä tietosuojaselosteessa.

Palvelimen lokitiedostot
Sivujen ylläpitäjä kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja ns. palvelimen lokitiedostoihin, jotka selaimesi välittää meille automaattisesti. Tällaisia ovat:

selaintyyppi ja -versio
käytetty käyttöjärjestelmä
viittaajan URL
tietokoneen verkkoaseman tunnus
palvelinhaun kellonaika
IP-osoite
Näitä tietoja ei yhdistetä muihin datalähteisiin.

Näiden tietojen kerääminen tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 osan 1 litteran f perusteella. Verkkosivun omistajalla on oikeutettu etu teknisesti virheettömään verkkosivuun ja verkkosivun optimointiin, jota varten palvelimen lokitiedostoja tarvitaan.

4. Analysointityökalut ja mainonta
Google Analytics
Tämä verkkosivu käyttää Google Analytics -verkkoanalysointipalvelun toimintoja. Palveluntarjoaja on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics käyttää ns. evästeitä. Ne ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan koneellesi ja jotka mahdollistavat verkkosivun käyttösi analysoinnin. Evästeen avulla luodut tiedot tämän verkkosivun käytöstäsi siirretään yleensä Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja tallennetaan siellä.

Google-Analytics-evästeiden ja tämän analysointityökalun käyttö tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 osan 1 litteran f perusteella. Verkkosivun omistajalla on oikeutettu etu analysoida käyttäjän käyttäytymistä sekä verkkotarjontansa että mainontansa optimoimista varten.

IP anonymisointi

Olemme aktivoineet IP-anonymisoinnin tällä verkkosivulla. Sen avulla Google lyhentää IP-osoitteesi Euroopan Unionin jäsenvaltioiden sisällä tai muissa Euroopan talousalueen sopimusvaltioiden sisällä ennen siirtämistä Yhdysvaltoihin. Täysi IP-osoite siirretään vain poikkeustapauksissa Googlen palvelimelle Yhdysvaltoihin ja lyhennetään siellä. Google käyttää näitä tietoja tämän verkkosivun omistajan valtuuttamana verkkosivun käyttämisesi analysoimiseen, verkkosivuaktiviteettiraporttien laatimiseen ja verkkosivun käyttämiseen ja Internetin käyttöön liittyvien lisäpalveluiden tuottamiseen verkkosivun omistajalle. Google Analyticsin puitteissa selaimesi välittämää IP-osoitetta ei yhdistetä Googlen muihin tietoihin.

Selaimen lisäosat

Voit estää evästeiden tallentamisen selainohjelmistosi vastaavalla asetuksella; pyydämme sinua silti huomaamaan, että verkkosivun kaikki toiminnot eivät mahdollisesti ole täysimääräisesti käytössäsi. Voit tämän lisäksi estää evästeen luomien ja verkkosivun käyttöön liittyvien tietojesi (sis. IP-osoitteesi) keräämisen Googlelle sekä näiden tietojen käsittelyn Googlen toimesta lataamalla seuraavasta linkistä selaimen lisäosan ja asentamalla sen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tiedonkeruun vastustaminen

Voit estää tietojesi keräämisen Google Analyticsin toimesta klikkaamalla seuraavaa linkkiä. Asetetaan Opt-Out-eväste, joka estää tietojesi keräämisen vieraillessasi tällä verkkosivulla tulevaisuudessa: Google Analyticsin deaktivointi.

Löydät lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä Google Analyticsissä löydät Googlen tietosuojaselosteesta: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Tilauksen käsittely

Olemme solmineet Googlen kanssa tilaustenkäsittelysopimuksen ja sovellamme saksan tietosuojaviranomaisten tiukkoja sääntöjä Google Analyticsin käyttämiseen.

Demografiset ominaisuudet Google Analyticsilla

Tämä verkkosivu käyttää Google Analyticsin toimintoa “demografiset ominaisuudet”. Sen avulla voidaan luoda raportteja, jotka sisältävät tietoja sivulla vierailijoiden iästä, sukupuolesta ja mielenkiinnon kohteista. Nämä tiedot ovat peräisin Googlen mielenkiinnon kohteisiin perustuvasta mainonnasta sekä kolmansien palveluntarjoajien vierailutiedoista. Näitä tietoja ei voida kohdistaa tiettyyn henkilöön. Voit milloin tahansa deaktivoida tämän toiminnon Google-tilisi ilmoitusasetuksista tai yleisesti kieltää Google Analyticsiltä tietojesi keräämisen kuten kohdassa “tiedonkeruun vastustaminen”.

5. Uutiskirje
Uutiskirjetiedot
Mikäli haluat tilata verkkosivulla tarjoamamme uutiskirjeen, tarvitsemme sähköpostiosoitteesi sekä tietoja, joiden avulla voimme tarkastaa, että olet annetun sähköpostiosoitteen omistaja ja että hyväksyt uutiskirjeen vastaanottamisen. Lisätietoja ei pyydetä tai niiden antaminen on vapaaehtoista. Käytämme näitä tietoja ainoastaan pyydettyjen tietojen lähettämiseen, emmekä anna niitä edelleen kolmansille osapuolille.

Uutiskirjeen tilauslomakkeelle annettuja tietoja käsitellään ainoastaan hyväksyntäsi perusteella (yleinen tietosuoja-asetus artikla 6 osio 1 littera a). Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi hyväksynnän tietojen ja sähköpostiosoitteen tallentamiseen sekä niiden käyttämisen uutiskirjeen lähettämisessä käyttämällä uutiskirjeen linkkiä “peruuta”. Peruuttaminen ei koske jo tapahtuneiden tiedonkäsittelytoimien laillisuutta.

Tallennamme uutiskirjeen tilausta varten meille antamasi tiedot siihen saakka, että peruutat uutiskirjeen tilauksen, jonka jälleen hävitämme ne. Tämä ei koske tietoja, jotka on tallennettu luoksemme eri tarkoituksiin.

6. Liitännäiset ja työkalut
Google Web Fonts
Tämä sivu käyttää fonttien yhdenmukaistamiseen Googlen selainfontteja. Hakiessasi sivun lataa selaimesi tarvitut fontit selaimesi välimuistiin voidakseen näyttää tekstit ja kirjaintyypit oikein.

Tätä varten käyttämäsi selaimen on otettava yhteyttä Googlen palvelimiin. Näin Google saa tiedon siitä, että verkkosivumme ladataan IP-osoitteestasi. Google Web Fonts -selainfonttien käyttö tapahtuu verkkotarjontamme yhdenmukaista esittämistä varten. Tämä on yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 6 kohdan 1 litteran f mukainen oikeutettu etu.

Mikäli selaimesi ei tue selainfontteja, käytetään tietokoneesi vakiokirjaintyyppiä.

Löydät lisätietoja Google Web Fonts -selainfonteista osoitteesta https://developers.google.com/fonts/faq ja Googlen tietosuojaselosteesta: https://policies.google.com/privacy?hl=en-FI

Diese Webseite nutzt Google Analytics. Möchtest du nicht weiter getrackt werden, Klicke hier.